باسداكت روشنايي  ٢٥ و ٤٠ آمپر:

 

باسداکت روشنایی آلومینیومی  طرح سروش جایگزین مطمئن سیستم سنتی کابل لوله و سینی کابل بوده جهت برق رسانی و نصب انواع المانها و چراغها در سالنها، سقف کاذب و محیط های اداری و همچنین برق رسانی به جعبه های کفی در زیر کف کاذب می باشد.این محصول به صورت تک فاز و سه فاز در دو مدل ٢٥ و ٤٠ آمپر تولید می شود. بر روی قطعات طولی دریچه های انشعاب به فواصل یک متری و یا نیم متری تعبیه می گردد که جهت برق رسانی به المانها و چراغها استفاده می شود .

 

 

مشخصات فنی:

 

این محصول با بدنه آلومینیومی و هادی مسی قابلیت عبور جریان ٤٠ آمپر را داشته ودر قطعات ٠.٥ -١-٢ -٣-٤ متری تولید می شود بر اساس جدول افت ولتاژ ١وA٢Aماکزیمم طول خطوط محاسبه شده و بر اساس افت ولتاژ مجاز به تغذیه سر خط ویا وسط خط برق رسانی به باسداکت امکان پذیر می باشد.

 

 

 مزایا :

 

سهولت در نصب و سرعت در بهره برداری از مزایای اولیه سیستم باسداکت می باشد با توجه به این که بدنه قطعات طولی از آلومینیوم تولید می شود نیاز به رنگ زدن نبوده و خوردگی  و زنگ زدگی ایجاد  نمی نماید . استفاده از آلومینیوم در قطعات طولی مقاومت اهمی بدنه را نسبت به گالوانیزه کاهش داده و این امر سیستم ارت بهتری را ایجاد می کند واز طرفی با توجه به تبادل حرارتی آلومینیوم نسبت به گالوانبزه  باعث افزایش هدایت می گردد.

 قطعات بست عمومی و گیره فنری و قلاب قابلیت نصب انواع چراغ و المانهای صوتی تصویری و... را داشته ودر صورت استفاده از یک ترانکینگ ٢*٣ویا ٤*٥سانتیمتر کابل رسانی به المانهای قابل نصب بر روی باسداکت روشنایی مقدور می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

جدول افت ولتاژ باسداکت روشنایی

 

متعلقات باسداکت روشنایی