باسداکت توزیع سبک

 باسداکت توزیع سبک جایگزین مطمئن سیستم سنتی کابل لوله و سینی کابل بوده جهت برق رسانی در محیط های صنعتی اداری و... میباشد این محصول به صورت  سه فاز در سه مدل  ١٠٠و١٦٠و٢٠٠آمپر تولید می شود. بر روی قطعات طولی دریچه های انشعاب به فواصل سی سانتی  متری تعبیه می گردد که جهت گرفتن  خروجی های برق استفاده می شود.

                                                                         

مشخصات فنی

این محصول با بدنه گالوانیره و هادی مسی  با پوشش عایق قابلیت عبور جریان تا ٢٠٠ آمپر را داشته ودر قعات ١-٢-٣مترتولید می شود بر روی قـطعـات طولی دریچـه های انشعاب به فواصل ٣٠ سانتی متر تعبیه مـی گردد که جـهت گـرفتن خـروجی  برق به وسـیـله جعبه های انشعاب استفاده می شود.

 بر اساس جدول افت ولتاژ A١ وA٢ماکزیمم طول خطوط محاسبه شده و بر اساس افت ولتاژ مجاز به تغذیه سر خط ویا وسط خط  برقرسانی به باسداکت امکان پذیر می باشد.

 

   اساسی ترین کاربردهای باسداکت  توزیع:

  ١-استفاده در تابلوهای توزیع برق در صنایع و کارخانجات جهت برق رسانی به دستگاههای تکفازو سه فاز.

  ٢ -استفاده در پستهای توزیع برق حدفاصل تابلوی اصلی توزیع برق و ترانسفورماتور قدرت.

 

 

در ساختمانهای بلند با کاربری مسکونی يا تجاری هرواحد نياز به کنتور مستقل دارد .در اينجا باسداکت ميتواند ضمن رعايت الزامات و استانداردهای برق منطقه ای امکان نصب کنتور در طبقات را فراهم کند اگرازکنتورهای ديجيتال استفاده شود امکان قرائت از پايين وجود دارد.