ترانكينگ كليپسي :

استفاده از ترانکینگ کلیپسی بهترین روش انتقال کابلهای مختلف برق ،شبکه،تلفن و.... می باشد قطعات طولی بدنه و رویه دومتری بوده و امکان تعدد محفظه ترانکینگ های به عرض ٧سانتی متر به بالا وجود دارد. از مزایای این نوع ترانکینگ دسترسی آسان می باشد و کابل را در مقابل ضربات  فیزیکی محفوظ میدارد. برای انتقال  کابلهایی که از ترانکینگ دیواری به سمت تابلوها حرکت می کنند بهتر است از ترانکینگ کلیپسی استفاده شود.شایان ذکر است که عرض ترانکینگهای کلیپسی از ٣سانتیمترتا٢٠سانتیمتر قابل افزایش می باشد حجم کابل ریزی  استاندارد  در ترانکینگ کلیپسی ٦٠% حجم کل ترانکینگ  می باشد. ضخامت ورق بدنه بسته به سایز از ١تا ١.٥ میلی متر و ضخامت ورق رویه از ٠.٧ تا ١ میلیمتر از ورق گالوانیزه گرم می باشد که به وسیله پوشش عایق  و رنگ الکترواستاتیک رنگ آمیزی می گردد. قطعات بدنه بوسیله قطعات ارت به همدیگر اتصال پیدا می کنند تا بدینوسیله کل مسیرارت شود ویک سیستم ارت یک پارچه را به وجود بیاورد. با توجه به اینکه کل ترانکینگ  به صورت کانال تمام بسته فلزی می باشدبا وجود کابل برق در مجاورت کابلهای تلفن وشبکه از ایجاد نویز برروی کابلهای سیستم جریان ضعیف جلوگیری کرده و با توجه به این موضوع نیازی به استفاده از کابلهای شبکه شیلددار نمی باشد.

 

کاربردها 

استفاده در محیط های اداری تجاری صنعتی بهداشتی آموزشی

بازسازی وتغییر کاربری ساختمانها

در سقف های کاذب جایگزین سینی کابل

در رایرز ساختمانها و موتورخانه ها

 

کابل ریزی ترانکینگ کلیپسی