ترانکینگ دیواری                 

ترانکينگ فلزی از جنس ورق گالوانيزه گرم به ضخامت ١ ميلی‌متر برای قطعات طولی و ورق گالوانیزه به ضخامت ١.٥ میلی متر برای اتصالات است که توسط ديواره‌هائی از همان جنس به چند محفظه جداگانه تقسيم می‌شود. قطعات بدنه ترانکینگ به طول ٢متر بوده که بوسیله رویه های یک متری وقطعات مورد نیاز محل نصب  می توان آن را پوشش داد 

 يکی از ويژگيهای ترانکينگ فلزی بازدارندگی در برابر تاثيرات منفی اختشاشات امواج الکترومغناطيسی روی کابلهای داخل آن بخصوص کابلهای شبکه می‌باشد. که این مورد در ترانکینگهای pvcصدق نمی کند  به همين دليل در ترانکينگ فلزی توصيه می‌شود از محفظه ‌های جداگانه جهت کابلهای برق، شبکه و تلفن استفاده گردد. در هنگام نصب بايد توسط پلیت ارت که محل آن مشخص شده به هم متصل شوند ضمن اينکه کل مسير از يک طرف بايد به ارت زمینی متصل گردد. به اين ترتيب اتصال زمين بدنه ترانکينگ در تمام طول مسير برقرار خواهد شد.

يکی ديگر ازمزایای ترانکينگ فلزی همراه بودن آن با قطعات پيش‌ساخته‌ای همچون قطعه پریزهای چند واحدی،بست روبند، گوشه داخلی وخارجی، گوشه های تخت برای حرکت رو به بالا و پائين مسير ترانکينگ روی ديوار، قطعه انتهائی و ... است.

 قطعه پريزها در ابعاد ١ تا ٤واحدی  (خانه ) طرح MK می‌باشند که با کليه کليدها و پريزهای استاندارد موجود در بازار سازگارهستند .

در نهايت بايد به طول عمر بيشتر، مقاومت در برابر آتش، زيبائی ، مقاومت بالاتر در برابر ضربات مکانيکی و استحکام ترانکينگ فلزی در مقايسه با داکتهای پلاستيکی اشاره کرد.

کليه قطعات ترانکينگ فلزی با رنگهای پودری الکترواستاتیک پوشش داده می شوند ولی قبل از آن تمامی قطعات و قسمتهای ترانکینگ  به وسیاه مواد عایق پوشانده می شود .

 ترانکینگ دیواری در سه سایز ١٢و١٥و٢٠ سانتی متر و پنج تیپ  ١٢cmدو محفظه و   ١٥cmدو و سه محفظه وcm ٢٠سه وچهار محفظه تولید می شود ترانکینگ  محل عبور کابلهای برق کامپیوتر تلفن و UPS که با دیواره های داخلی از تداخل امواج و نویزهای محیطی جلوگیری نموده و در نهایت به عنوان یک محفظه تمام بسته فلزی از تداخل امواج بر روی کابلهای مجاور جلوگیری می نماید.

 

 

کابل ریزی ترانکینگ دیواری

قطعات ترانکینگ دیواری

      

 

 

 

 

 

 

  این محصول منطبق بر استانداردهای  BS4678-BS2989-SS249-IEC61086-BS729   تولید می گردد