ترانکینگ ستونی 

یکی از روشهای نوین پریز گذاری در سطح ترانکینگ ستونی بوده که با توجه به محفظه های مجزا جهت کابلهای مختلف قابلیت نصب انواع پریزهای برق کامپیوتر تلفن وups را دارا می باشد استفاده از پایه و بدنه فلزی در ترانکینگ ستونی مقاومت مکانیکی بالایی را در برابر ضربات مکانیکی ایجاد نموده که این مهم برتری ویژه ای را نسبت به نمونه های پلاستیکی خارجی مشابه ایجاد می نماید ترانکینگ های ستونی در ابعاد مختلف از ٣٥ سانتی متر جهت نصب در زیر میز کاربران تا ارتفاع ٣متر جهت تغذیه از سقف کاذب تولید می شود.

        

موارد مورد استفاده 

قابل استفاده در کلیه فضاهای اداری ,اتاقهای کنفرانس ,سایتهای کامپیوتر, محیط های آموزشی و ....

    

مزایا 

 استفاده از ترانکینگ ستونی در محیط های اداری باعث کوتاه شدن مسیر کابل ها در زیر میز  کاربر می شود.
 با توجه به ارت پیوسته قطعات ، حفاظت تجهیزات و کاربران را تضمین نموده و از ضربات معمول به کابلها جلوگیری می نماید.